Dette er kjernemodellen

Hva er kjernemodellen, hvordan fungerer den og hva kan du bruke den til?

Hva er kjernemodellen?

Kjernemodellen er et praktisk rammeverk for å samarbeide tverrfaglig om å lage bedre innhold for digitale produkter og tjenester.

Metoden består av et enkelt kjerneark, et workshopformat (kjerneverksted) og en praktisk filosofi for tverrfaglig samarbeid.

Modellen snur perspektivet i tradisjonell tjenesteutvikling ved å ta utgangspunktet i en og en kjerne - altså svaret på en konkret brukeroppgave som samtidig når et eller flere definerte forretningsmål.

Slik ser kjernemodellen ut:

Elementene i kjernemodellen

Kjernemodellen består av seks elementer som stiller hvert sitt tilsynelatende enkle spørsmål som skal besvares gjennom prosessen.

Målgruppe

Hvem er brukerne dine?

Brukeroppgaver

Hva kommer brukerne for å gjøre?

Mål for løsningen

Hva ønsker du å oppnå?

Veier inn

Hvordan skal brukerne finne fram til løsningen din?

Kjerneinnhold

Hva er den beste løsningen?

Veier videre

Hva vil du skal skje videre?

Sammenhenger

Elementene i kjernemodellen utgjør en helhet som er større enn de enkelte delene.

Designtenkning for alle

Fordi disse elementene hver for seg er lette å forstå, fungerer kjernemodellen godt som et verktøy for tverrfaglig samarbeid. Dette samarbeidet foregår som regel i form av et kjerneverksted.

Kjerneverksted

Et praktisk workshopformat som lar ulike avdelinger, nivåer og fagområder samarbeide på tvers.

Samtidig som kjernemodellen er enkel på overflaten, kombinerer den elementer fra blant annet brukeropplevelse/UX, tjenestedesign, forretningsstrategi, markedsføring, atferdsdesign og innholdsdesign.

Relaterte metoder

Kjernemodellen fungerer godt i samspill med andre metoder og tilnærminger.

Historien om kjernemodellen

Kjernemodellen ble utviklet av Are Gjertin Urkegjerde Halland i 2006. Metoden har blitt kontinuerlig finpusset og videreutviklet basert på tilbakemeldinger og praktiske erfaringer gjennom 15 år.

I dag brukes metoden av blant andre Gov.us, Vipps, DNB, Gjensidige, Oslo kommune og Netlife Design. Den er særlig populær blant UX-folk, innhaldsrådgivere, nettredaktører og digitale markedsførere, men blir også brukt av tjenestedesignere, produktsjefer og andre som på en eller annen måte jobber med digital strategi, design eller kommunikasjon.

Under koronaperioden har modellen også blitt tilpasset en ny arbeidshverdag med økt nettbasert samhandling – den kan brukes analogt, heldigitalt eller som en hybrid.

Nyheter i kjernemodellen

Kjernemodellen har fått et nytt utseende og nye funksjoner.

Bruksområder

Kjernemodellen er et fleksibelt rammeverk med mange bruksområder. Her er noen vanlige måter å bruke den på:

  • Oppstart av prosjekter - for å sørge for at alle har en felles forståelse av hva som skal lages
  • Kommunikasjonsredskap mellom team og resten av organisasjonen
  • Kommunikasjon mellom byrå og oppdragsgiver for å være enige om prioriteringer
  • Daglig drift i en webredaksjon - for å forankre prioriteringer og lage godt innhold i samarbeid
  • Innholdsmodellering i tverrfaglig samarbeid
  • Utgangspunkt for parskriving og innholdsdesign
  • Rammeverk for designsprinter
Kjernemodellen i bruk

Eksempler på hvordan kjernemodellen kan brukes i ulike sammenhenger.

En fleksibel tilnærming

Kjernemodellen er basert på et enkelt prinsipp: Start med svaret.

Ved å ta utgangspunkt i svaret brukeren leter etter – kjernen – snur du perspektivet fra å tenke abstrakt til å tenke konkret.

Dermed kan du bruke ressursene der de gir best resultater og lage innhold og funksjonalitet som har høy verdi både for brukeren og for virksomheten.

Du vil etter hvert oppdage at nesten uansett utgangspunkt så kan kjernemodellen gi deg et praktisk veikart for å trekke problemstillinger ned på jorda og samarbeide om å lage gode løsninger.

Kjernemodellen løser ikke alt, men er et enkelt verktøy som spiller godt sammen med andre metoder og tilnærminger. Kjernemodellen gir deg først og fremst de gode spørsmålene. Da gir ofte de gode svarene seg selv.

Et prioriteringsverktøy

Tilnærmingen i kjernemodellen hjelper deg å jobbe fokusert med én og én ting om gangen. Dermed blir det lettere å ta flokete problemstillinger ned på jorda, skjære gjennom og få tingene gjort.

Nøkkelen til prioritering er brukeroppgavene – det brukerne kommer til løsningen din for å gjøre. For å nå dine egne mål må du løse brukeroppgavene først.

De viktigste brukeroppgavene leder deg til kjernene dine – de viktigste møtepunktene mellom kunden og virksomheten din. Hvis du skal starte ett sted, skal du starte her.

Et samarbeidsverktøy

Kjernemodellen er også et verktøy for å jobbe sammen på tvers. De enkle begrepene i modellen fungerer som et felles språk mellom ulike siloer, nivåer og fagområder.

Ved å jobbe helt konkret med innhold og funksjonalitet på en strukturert måte får organisasjonen et felles bilde av hva som skal lages på et tidlig tidspunkt i prosessen. Det sparer deg for problemer senere, og det blir lettere å finne ut hvem som må involveres underveis.

Samarbeidet skjer i form av et kjerneverksted, en workshop uten krav til forkunnskaper. Nettopp derfor er den godt egnet til å forankre prioriteringer og skape eierskap til løsninger innenfor hele organisasjonen.

Etter kjerneverkstedet vil du sitte igjen med konkrete forslag som kan brukes på ulike måter i den videre prosessen. Du har blant annet fått et utkast til en designbrief, en enkel funksjonell spesifikasjon og en god disposisjon for innholdet som må lages.

Fun facts om kjernemodellen

Ein serviett på Hoppeloppeland — Historia om kjernemodellenAre Gjertin Urkegjerde Halland
AmmeputeproblemetAre Gjertin Urkegjerde Halland