Nyheter i kjernemodellen

Kjernemodellen har fått et nytt utseende og nye funksjoner.

Hvis du har jobbet med kjernemodellen tidligere, kjenner du den typisk som et A3-ark i svart/hvitt. Du har sannsynligvis brukt den til å samarbeide om å lage bedre innhold for nettsider.

De siste to årene har vi gjort flere forbedringer i kjernemodellen. Her er de viktigste:

Ny visuell profil

I forbindelse med bokarbeidet har vi fått hjelp av Inge Fossland og Thord Veseth Foss i fosslandfoss.no. De har utarbeidet et nytt, bærende konsept for modellen, og gitt hvert enkelt element en unik form og farge:

  • Målgruppen er en rosa trekant
  • Brukeroppgavene er grønne rektangler
  • Målene for løsningen er blå sirkler
  • Veiene inn er røde startpiler i en flyt
  • Kjerneinnholdet er et gult fleksibelt felt
  • Veiene videre er lilla flytpiler

Modulær oppbygging

Dette betyr at du kan jobbe med ett og ett element om gangen og gradvis bygge opp en større sammenheng, for eksempel en kundereise eller et konverteringsløp.

Kjerneflyt

Når du har flere kjerner kan du koble dem sammen i en kjerneflyt.

Digital tilpasning

De fleste er vant til å jobbe med kjernemodellen analogt med penn og papir på et kjerneark. Det er det selvsagt fortsatt mulig å gjøre, men under korona har modellen også blitt tilpasset en ny arbeidshverdag med mer digital samhandling.

Dette betyr at du kan jobbe med de samme elementene på mange ulike flater, for eksempel:

  • i et digitalt samarbeidsverktøy som Miro eller Mural
  • på et A3-ark – med eller uten farger
  • med flerfargede tusjer på et whiteboard
  • med fargede lapper på en vegg

Vi har hatt gode erfaringer med å kjøre kjerneverksteder både heldigitalt og som hybrid, der noen kjernepar jobber analogt og andre jobber digitalt.

Vi har også laget helt nye maler for Miro og Mural, og vil etter hvert også lage maler for FigJam, Figma, Google Slides, Powerpoint, Word, Notion, osv.

Maler

Her er malene du trenger for å gjennomføre kjerneverksted, fysisk eller digitalt.

Handlingskort

En annen nyvinning i kjernemodellen er handlingskortet, som er et enkelt format for å konkretisere tiltak etter hver som dere jobber med kjernemodellen.

Handlingskort

Et enkelt format for å konkretisere tiltak i kjerneverksted.

Prioriteringsverksted

Forarbeidet til kjerneverkstedet har blitt formalisert i et eget format som vi har kalt prioriteringsverksted. Her jobber beslutningstakere og folk med kundeinnsikt sammen for å finne ut hvilke kjerner som bør prioiriteres.

Prioriteringsverksted

Et workshopformat for å avklare brukerbehov og strategi, og velge kjerner basert på dette.

Andre endringer

Utover disse endringene har også empatisering og scenariotenkning blitt vektlagt i større grad, og atferdspsykologi har kommet inn som et viktig element under veier videre.

Modellen er den samme

Samtidig som mye er nytt, er de grunnleggende elementene i kjernemodellen de samme som de har vært siden 2006. Det handler fortsatt om å jobbe sammen for å finne de gode svarene på seks enkle spørsmål:

Målgruppe

Hvem er brukerne dine?

Brukeroppgaver

Hva kommer brukerne for å gjøre?

Mål for løsningen

Hva ønsker du å oppnå?

Veier inn

Hvordan skal brukerne finne fram til løsningen din?

Kjerneinnhold

Hva er den beste løsningen?

Veier videre

Hva vil du skal skje videre?