Brukeroppgaver

Hva kommer brukerne for å gjøre?

Kort oppsummert

 • Brukeroppgavene er det brukeren kommer til løsningen din for å gjøre. Det er problemene de vil løse, handlingene de vil utføre og spørsmålene de vil ha svar på.
 • Start med å fylle ut de viktigste brukeroppgavene for temaet du jobber med, og finn de tilknyttede spørsmålene.
 • Brukeroppgavene skal være basert på reell brukerinnsikt.

Slik gjør du det

 • Ta utgangspunkt i det du har av kvalitativ og kvantitativ brukerinnsikt.
 • Skriv ned de viktigste brukeroppgavene for kjernen du jobber med i prioritert rekkefølge.
 • Finn de viktigste spørsmålene som er relatert til hver oppgave.
 • Sett deg inn i brukerens ståsted, bruk sunn fornuft, og prøv å stille de samme spørsmålene som han eller hun ville gjort.

Gode spørsmål

 • Hva kommer brukerne for å gjøre?
 • Hvilke spørsmål ønsker de svar på?
 • Hva er de viktigste spørsmålene?
 • Hvilke oppgaver er det få – eller ingen – som etterspør?
 • Blir oppgavene påvirket av situasjonen brukerne er i?
 • Hva ville du selv lurt på i en tilsvarende situasjon?
 • Er det du kommer fram til, basert på brukerinnsikt, eller er det gjetning og ønsketenkning?

Relaterte metoder