Kjerneinnhold

Hva er den beste løsningen?

Kort oppsummert

 • Kjerneinnholdet er alt det som bidrar til å løse brukeroppgaven. Det kan være tekst, visualiseringer og funksjonalitet. Av og til trengs det også helt andre grep.
 • Bruk kjerneinnholdsfeltet til å beskrive løsningen, og prioriter det reelle innholdet innenfor mobilrammen.
 • Løsningen trenger ikke å være perfekt, men må fange essensen av hva som må prioriteres, slik at det gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Eksempler

Slik gjør du det

 • Trekk pusten. Se på det du har fylt ut i de andre feltene, og prøv å finne den beste løsningen på brukeroppgavene.
 • Tenk samtidig på hvordan du kan nå dine egne mål, uten at det kommer i veien for brukeroppgaven.
 • Velg et format som er praktisk å jobbe med, og som får fram de viktigste poengene i løsningen.

Gode spørsmål

 • Har brukeren ekstremt lav motivasjon? Da bør du sjekke om det er mulig å gjøre det enda enklere.
 • Har brukeren høy motivasjon? Da kan du kanskje tillate deg å legge til flere elementer eller skrive lengre tekster.
 • Løser du de viktigste brukeroppgavene?
 • Har du prioritert gode handlingsdrivere?
 • Har alle elementene i løsningen en funksjon?
 • Er det du lager, forståelig for andre?
 • Har du valgt riktig kanal? Hvilke kanaler foretrekker brukeren? Kan løsningen presenteres i flere kanaler?
 • Kommer du på noe som bør endres eller legges til under målgruppe, brukeroppgaver, mål, veier inn eller veier videre? Gå gjerne fram og tilbake mellom elementene for å oppdatere, slik at hele modellen henger sammen til slutt.
 • Oppdager du en ny kjerne eller en flyt mellom flere kjerner? Utvid gjerne modellen med en kjerneflyt.

Øvelser til kjerneverksted