Veier inn

Hvordan skal brukerne finne fram til løsningen din?

Kort oppsummert

 • For å kunne bruke løsningen din må brukeren først finne den. Altså må du ha gode veier inn.
 • Det ikke er du, men brukeren som bestemmer både kanalen og veien inn til tjenesten din. Han eller hun kan velge å google, spørre på Facebook eller klikke på en lenke.
 • Veien som velges inn, er basert på den aktuelle brukeroppgaven og atferdsmønstrene brukeren har fra før.
 • For å lage gode veier inn må du sette deg inn i brukeren sin kontekst, og gjøre det enkelt for han eller henne å finne fram til løsningen din når behovet oppstår.
 • For et nettsted handler veier inn som regel om å få flere besøkende (drive trafikk) til løsningen gjennom god markedsføring, søkemotoroptimalisering og informasjonsarkitektur.
 • I andre sammenhenger kan det handle om henvisning fra andre mennesker, sosiale medier eller interne fagsystemer.
 • Det kan også finnes andre veier inn, for eksempel henvisning fra andre mennesker eller via andre digitale tjenester.

Kontekst og scenarier

Brukerens kontekst handler blant annet om: Hvor er brukeren rent fysisk? Hvor er han eller hun digitalt? Er de på mobil, laptop eller dekstop? Er de stresset, forvirret eller motivert?

Søkeord/triggerord

Søkeordene til brukeren er viktig for søkemotoroptimalisering, men også for å forstå mer om hvordan brukerne tenker og hvordan kjerneinnholdet bør utformes.

Du bør derfor tenke på søkeord selv om løsningen ikke er digital.

Egne kanaler

Du har flere egne kanaler til rådighet som kan trigge eller lede brukeren til tjenesten din. Øvelsen handler om å identifisere de viktigste, og komme opp med gode idéer for hvordan de kan forbedres.

Eget nettsted

Nettstedet er sannsynligvis en av de viktigste kanalene du har. Er det kanskje en annen side på nettstedet som er en naturlig vei inn til løsningen du jobber med? De aller viktigste brukeroppgavene bør være prioriterte på forsiden.

Andre veier inn

Utover dine egne kanaler, på hvilke andre måter kan brukerne tenkes å finne fram til tjenesten din? Og hvordan kan du jobbe for å være synlig i disse kanalene?

Slik gjør du det

 • Se for deg et par realistiske scenarioer med ulike fysiske, mentale og digitale kontekster for bruk.
 • Finn ut hvilke søkeord folk ville brukt for å finne løsningen din.
 • Tenk gjennom hvilke av dine egne kanaler (nettsider, sosiale medier, innholdsmarkedsføring osv.) som burde lede hit.
 • Sjekk om det kan finnes andre måter å lede brukerne til riktig sted på.

Gode spørsmål

 • Hvor er brukeren før han eller hun kommer til deg? Hva er steget før dette i kundereisen?
 • Hvis du jobber med et intranett: Hvilke andre sider og fagsystemer bør peke til denne kjernen?
 • Hvilke andre aktører eller samarbeidspartnere har overlappende brukere og brukerbehov?
 • Hvis du jobber i det offentlige: Hvilke andre tjenester fra offentlige, private og frivillige aktører henger sammen med det du jobber med? Hvordan kan dere samarbeide tettere for å gjøre opplevelsen sømløs for brukerne?
 • Finnes det helt andre måter å komme seg til kjernen på?

Tips for fasilitering

 • Lag relevanter titler for de enkelte elementen i malen, slik at du leder deltakerne på riktig spor. For et intranett kan stikkordene for eksempel være: Scenario, fagsystemer, intranettsider, andre veier inn.

Relaterte metoder