Kjernemodellen i bruk

Eksempler på hvordan kjernemodellen kan brukes i ulike sammenhenger.

Oppstart av utviklingsprosjekter

Den vanligste måten å bruke kjernemodellen er ved å bruke kjerneverkstedet som oppstartsaktivitet i utviklings- eller redesignprosjekter.

Fordelene med dette er blant annet at

 • alle involverte får et felles syn på brukerbehov, strategi og kundereise
 • ved å tenke konkret tidlig i prosessen blir det mindre uklarhet senere
 • man etablerer et felles språk for samhandling videre i prosjektet

Reorientering i tverrfaglige team

Kjernemodellen fungerer godt som et hjelpemiddel for å få tverrfaglige team til å løfte blikket, se sammenhenger og gjøre avsjekk mot interessenter, brukerbehov og overordnede prioriteringer på en rask og enkel måte. Ved å zoome inn på én kjerne om gangen ser de en tilstrekkelig sammenheng til å kunne gjøre bedre prioriteringer.

Smidige utviklingsprosesser

(eksempel kommer)

Innholdsforvaltning

Har du et stort og uoversiktlig nettsted eller intranett, kan kjernemodellen hjelpe deg med innholdsforvaltning på flere måter:

 • finne ut hva som er viktig innhold ut fra brukerbehov og strategi
 • kommunisere verdien av godt innhold og skape forankring og eierskap
 • prioritere og kvalitetssikre innhold i det daglige
 • samarbeide om å utvikle nytt innhold
 • få fram verdien i å slette unødvendig innhold

I tillegg til kjerneverksteder som oppstartsaktivitet i design- og utviklingsprosjekter, er dette tre vanlige måter å bruke modellen til innholdsforvaltning på:

 • kvalitetssjekk for å si nei til tilfeldige innholdskrav
 • et hjelpemiddel for å holde tråden i redaksjonsmøter
 • rydde i eksisterende innhold ved å finne kjernene og slette resten

Eksempler

Gradvis redesign

En måte å tilnærme seg problemet med nytteløse redesign hvert 3.–5. år på, kan være å redesigne nettstedet eller intranettet én og én kjerne om gangen. Finn kjernene dine, start med de viktigste, rull ut de nye sidene og sørg for å slette sidene som de nye kjernene erstatter.

Kundereiser og kjernemodellen

Kjernemodellen fungerer godt i samspill med kundereisekartlegging. Dette kan for eksempel gjøres ved å ta utgangspunkt i et kontaktpunkt eller en fase i kundereisen og behandle disse som kjerner.

Koordinering av markedsaktiviteter

Mange bedrifter samarbeider med mange ulike byråer om innholdsmarkedsføring, reklame, design og utvikling.

En måte å forankre og koordinere budskapene i ulike kanaler på kan være å arrangere et kjerneverksted med for eksempel byråene, nettredaksjonen, kundeservice og produktsjefene. Kundeservice kan bidra med gode ideer til innholdsmarkedsføring, reklamebyrået kan koordinere kampanjer med landingssider på nettstedet, og produkt- sjefene kan få gode innspill til produktstrategien.

Resultatet kan bli mer strategisk fundert kommunikasjon og bedre sammenheng mellom produkter, kampanjer, artikler, nettstedet og sosiale medier.

Krysskanal kundeservice

En utfordring mange opplever, er at kundene henvender seg i ulike kanaler – nettstedet, chatboten, Facebook osv. – men svarene de får, er dårlig koordinert mellom kanalene. Dette kan skje selv om spørsmålene de har – brukeroppgavene – ofte er de samme for alle kanalene.

En tilnærming for å rydde opp i dette kan være å identifisere hva som er de aller viktigste spørsmålene/brukeroppgavene, og kjøre kjerneverksted på tvers av kanaler, avdelinger og nivåer i organisasjonen. Ta utgangspunkt i svaret på de prioriterte spørsmålene og besvar i fellesskap hvert enkelt spørsmål så godt som mulig. På hvilke måter kan svarene koordineres best mulig på tvers av kanalene?

Make Kundeservice Great AgainAre Gjertin Urkegjerde Halland

Måling og justering med toppoppgaver

Kjernemodellen, toppoppgaver og gjennomføringsgrad er tilnærminger som passer hverandre som hånd i hanske.

Gjennom en toppoppgaveundersøkelse kan du finne ut hvilke kjerner du bør jobbe med, og ved å måle gjennomføringsgraden på oppgavene ser du om endringene du gjør fungerer eller ikke.


Helt alene for deg selv

Kjernemodellen er primært et samarbeidsredskap, men den fungerer også helt fint å bruke som et tankeverktøy for deg selv.

Har du et eksempel?

Tanken er at denne seksjonen skal bli et "bibliotek" over ulike case-studier og eksempler på kjernemodellen i bruk, som også inkluderer erfaringer og tips.

Har du et aktuelt eksempel å bidra med, ta kontakt med are@kjernekaren.no.