Sammenhenger

Elementene i kjernemodellen utgjør en helhet som er større enn de enkelte delene.

Ta utgangspunkt i brukeren

Målgruppen du jobber med, er plassert øverst til venstre. Dette feltet representerer både den strategiske prioriteringen og de unike menneskene du lager løsningen for, og det påvirker alle de andre feltene i modellen direkte.

Toppetasjen – overordnede føringer

Toppetasjen

De øverste feltene – toppetasjen – gir deg de overordnede føringene: Hvem er brukerne, hvilke behov har de, og hva er strategien? Disse har du alltid tilgjengelig når du jobber med de andre feltene.

Venstresiden – brukerperspektivet

Målgruppen, brukeroppgavene og veiene inn utgjør brukerperspektivet: Hvem er brukerne, hva kommer de for å gjøre, og hvordan skal de finne fram til løsningen?

Høyresiden – strategien

Feltene til høyre i modellen utgjør det strategiske perspektivet: Hvilke mål vil du oppnå, og hvordan ønsker du å påvirke den videre kundereisen til brukeren slik at du når målene dine?

Hovedetasjen – kundereisen

Veiene inn, kjerneinnholdet og veien videre utgjør en kundereise gjennom et konkret kontaktpunkt: kjernen. Har du #lere kjernemodeller med koblinger mellom hver- andre, kan de til sammen utgjøre en større kundereise.

Kjerneinnholdet – sammenhengene

I midtfeltet er løsningen du skal lage, som påvirkes av alle de andre feltene: Hvem er brukerne, hva kommer de for å gjøre, hva er målene, hvordan kommer brukeren hit, og hva vil vi skal skje videre?

I midtfeltet er løsningen du skal lage, som påvirkes av alle de andre feltene: Hvem er brukerne, hva kommer de for å gjøre, hva er målene, hvordan kommer brukeren hit, og hva vil vi skal skje videre?