Kjerneverksted

Et praktisk workshopformat som lar ulike avdelinger, nivåer og fagområder samarbeide på tvers.

I et kjerneverksted sitter deltakerne to og to sammen i kjernepar og jobber seg gjennom hvert sitt kjerneark. Til slutt presenterer de resultatene for hverandre, og blir enige om hva som må gjøres for å realisere løsningene.

Et godt gjennomført kjerneverksted kan gi deg en rekke positive effekter:

  • Økt samhandling på tvers av hele organisasjonen
  • Mer eierskap og bedre forankring
  • Økt forståelse for strategi og brukerperspektiv
  • Økt digital modenhet hos alle deltakerne
  • Omforent forståelse av prioriteringer
  • Konkrete løsningsforslag og definerte tiltak

Fordi selve modellen er så enkel, gir den dere et felles språk for samhandling både underveis og i etterkant av kjerneverkstedet.

Mer om kjerneverksted

Planlegging

Her er de praktiske forberedelsene du må gjøre for å gjennomføre et vellykket kjerneverksted.

Fasilitering

Slik fasiliterer du et kjerneverksted.

Kjernepar

Grunnprinsippet i et kjerneverksted er å jobbe i kjernepar, altså to og to sammen.