Relaterte metoder

Kjernemodellen fungerer godt i samspill med andre metoder og tilnærminger.