Veier videre

Hva vil du skal skje videre?

Kort oppsummert

 • Veier videre er det vi ønsker skal skje etter at brukeren har løst brukeroppgaven. Hvor ønsker du at brukeren skal gå videre i kundereisen?
 • Veier videre handler om konvertering: Hvordan kan vi sørge for at de som kommer til løsningen vår gjør en handling som gir en effekt som tar oss nærmere et mål for virksomheten vår.
 • Tenk gjennom hva som er konteksten og hva slags modus brukeren er i etter at brukeropppgaven er løst.
 • Ta utgangspunkt i de av målene våre som er mest relevant for brukeroppgaven. Hva er det som henger naturlig sammen?
 • Tenk gjennom om det er andre av våre tjenester vi kan lede videre mot som er ekstra relevante.
 • Du bør bestemme deg for hva som skal være den aller viktigste handlingsdriveren, den som er mest relevant både for brukeren og vår egen virksomhet.
 • For å lage ekstra smarte veier videre kan du ta utgangspunkt i hva som har størst relevans utfra den konkrete konteksten til brukeren, og hvordan du kan time en prioritert handlingsdriver i forhold til dette.

Noen eksempler

Slik gjør du det

 1. Ta utgangspunkt i det du vet om målgruppen og brukeroppgaven.
 2. Se på målene dine og finn ut hvilke handlinger du ønsker at brukeren skal utføre for at du skal nå målene.

Gode spørsmål

 • Hva er de konkrete handlingene brukeren må utføre for at du skal nå målene dine?
 • Hva er brukerens motivasjon for å komme til tjenesten din?
 • Hva er handlingsrommet du har for å påvirke?
 • Kan du stå inne for valgene du gjør om hvordan du vil påvirke?
 • Er det mulig å måle om brukerne gjennomfører handlingene du ønsker, slik at du vet om du får det til?

Relaterte metoder