Kjerneflyt

Når du har flere kjerner kan du koble dem sammen i en kjerneflyt.

Du kan jobbe modulært med hvert enkelt element i kjernemodellen, samtidig som du kan kombinere elementene på helt nye måter.

En erfaring mange har gjort seg, er at kjernen du jobber med ikke kan løses på én nettside eller ett skjermbilde.

Ofte ser du at det bør være en prosess som går over flere steg.

Andre ganger kan du oppleve at kjernen du jobber med, egentlig er to kjerner, eller at den bør slås sammen med en annen kjerne.

Fordi du kan jobbe med ett og ett element om gangen, kan du også gradvis bygge opp større sammenhenger. For eksempel kan du bygge en større kundereise, eller du kan lage et konverteringsløp mellom flere kjerner.

Slik kan for eksempel deler av et konverteringsløp for bilforsikring se ut:

Konverteringsløp for bilforsikring.

Du kan også ha de samme målgruppene, brukeroppgavene og målene som overbygning i hele eller deler av kundereisen.

Skisse til konverteringsløp for BoldBooks.
Detaljutsnitt fra Miroboard - konverteringsløp for BoldBooks.

Slik gjør du det

  • Hvis du jobber i et digitalt verktøy som f.eks. Miro eller Mural, kan du duplisere kjerneinnholdsfeltet og jobbe videre med neste kjerne i flyten.
  • Hvis du jobber på papir, kan du legge kjernearkene ved siden av hverandre.

Relaterte metoder