Prioriteringsverksted

Et workshopformat for å avklare brukerbehov og strategi, og velge kjerner basert på dette.

Her kommer det snart en detaljert forklaring hvordan du gjennomfører et prioriteringsverksted. Send en epost til are@kjernepar.no hvis du vil ha beskjed når beskrivelsen er på plass.

Video: Prioriteringsverksted for NAV Pensjon

I denne webinar-videoen fra mars 2021 gikk Are gjennom hovedtrekkene i et digitalt prioriteringsverksted med utgangspunkt i kjerneområdet NAV Pensjon.