Handlingskort

Et enkelt format for å konkretisere tiltak i kjerneverksted.

Hvis du vil fange opp ideer til konkrete tiltak mens du jobber, kan du bruke handlingskort.

Handlingskortet er et enkelt format som kan brukes parallelt med at du fyller ut kjernemodellen. Poenget er å konkretisere tiltakene etter hvert som de dukker opp, slik at det ikke blir glemt og du øker sjansen for at det faktisk blir gjort i virkeligheten.

Et handlingskort har fire felter:

 • Hva må skje? En kort beskrivelse av tiltaket.
 • Hvordan skal det skje? Eventuell utdyping.
 • Hvem skal gjøre det? En ansvarlig person.
 • Når skal det skje? En tidsfrist.

Slik gjør du det

 • Hvis du jobber analogt kan du skrive ut for eksempel to handlingskort pr A4-ark.
 • Hvis du jobber digitalt kan du ta utgangspunkt i handlingskortene som ligger i malene.
 • I Miro kan du benytte deg av Cards, og lage 4 felter i kortet som tilsvarer feltene i handlingskortet. Da kan du også få de utfylte kortene rett inn i en backlog.

Gode spørsmål

 • Hva er de lavthengende fruktene vi kan gripe tak i med én gang?
 • Hvilke rotårsaker er det som hindrer oss?
 • Hva er den enkleste neste handlingen som tar oss nærmere målet?

Relaterte metoder

 • Getting things done