Tema

Brukerinnsikt

For å bruke kjernemodellen riktig må du ha god innsikt om brukerne og deres behov.

Strategi

For å bruke kjernemodellen riktig, må du kjenne strategien.

Prioritering og valg av kjerner

Finn ut hvor du vil begynne. Hva er kjernene dine?

Prioriteringsverksted

Et workshopformat for å avklare brukerbehov og strategi, og velge kjerner basert på dette.

Kjerneflyt

Når du har flere kjerner kan du koble dem sammen i en kjerneflyt.

Relaterte metoder

Kjernemodellen fungerer godt i samspill med andre metoder og tilnærminger.