Strategi

For å bruke kjernemodellen riktig, må du kjenne strategien.

Målet med kjernemodellen er ikke å finne opp strategien på nytt, men å ta den ned på jorda og gjøre den relevant, konkret og forståelig.

Dette kan vi få til ved å se de overordnede målene i strategien i lys av den delen av løsningen vi jobber med akkurat nå.

Ved å lage mål for én konkret kjerne kan vi lage en mikrostrategi som er enklere å forholde seg til.

Mål for løsningen

Mål for løsningen

Hva ønsker du å oppnå?

Men før vi kan definere målene for en konkret kjerne må vi også vite hva den overordnde strategien er.

Slik gjør du det

Les strategidokumentene og noter deg hvilke mål og målgrupper som er mest relevante for det du jobber med.

I enkelte virksomheter kan det være utfordrende å vite hva som egentlig er strategien:

  • Hvis du har en svevende og uforståelig strategi, må du jobbe med å finne de delene som er relevante.
  • Hvis strategien ligger i en skuff, må du hente den fram og gjøre det samme.

Hvis du mangler en strategi, må du lage en.

Gode spørsmål

  • Hva står det i strategien, og hva betyr det egentlig?
  • Hva er de strategiske satsningsområdene?
  • Hvem er de prioriterte målgruppene?

Relaterte metoder