Prioritering og valg av kjerner

Finn ut hvor du vil begynne. Hva er kjernene dine?

Kort oppsummert

 • Kjernemodellen tar utgangspunkt i kjernene dine – de viktigste møtepunktene mellom virksomheten og brukerne, der du må løse brukernes oppgaver for å nå dine egne mål.
 • For å bruke kjernemodellen godt må du ha kontroll på strategien din og brukernes behov. Kjernene dine finner du der disse to overlapper.
 • Når du har bestemt deg for et utgangspunkt er du klar for å bruke kjernemodellen.

Bruk gjerne andre metoder

Ofte er utgangspunktet og kjerneområdet gitt ut fra metoden vi jobber etter.

For eksempel:

 • Det kan være et verdiforslag hvis dere jobber med et Business Model Canvas
 • Det kan være et “Strategic Bet” eller et “Initiative” hvis dere jobber med Lean Value Tree
 • Det kan være en “MVP” hvis dere jobber med Lean Startup
 • Det kan være en “livshendelse” hvis dere jobber i det offentlige med utgangspunkt i regjeringens digitaliseringsstrategi
 • Det kan være et kontaktpunkt eller en fase i kundereisen hvis dere jobber med tjenestedesign
 • Det kan være en “User story” hvis dere jobber med Agile/Scrum
 • Det kan være et “Markedsproblem” hvis dere bruker FINN-metodikken
 • Det kan være en “Job to be done” hvis dere jobber med det perspektivet

De som jobber med disse tilnærmingene vet godt hva det handler om, så vi skal ikke forklare alle disse begrepene her. Kjernemodellen er i prinsippet uavhengig av det metodiske rammeverket, og kan uansett være et godt utgangspunkt for å konkretisere og prioritere løsninger i samarbeid.


Slik gjør du det

 • Bestem deg for et utgangspunkt. Hvilken eller hvilke kjerne(r) vil du starte med?
 • Hvis du er usikker, kan du gjennomføre et prioriteringsverksted for å finne det ut.
 • Lag en enkel beskrivelse av kjernen. Sett gjerne beskrivelsen i «anførselstegn», så vet du at du kan endre den senere.

Gode spørsmål

 • Hva er aller viktigst for brukerne?
 • Hva er aller viktigst for virksomheten?
 • Hvor overlapper de viktigste behovene for begge parter?
 • Klarer du å lage en kanaluavhengig beskrivelse av kjernen, i tilfelle den beste løsningen viser seg å være noe annet enn du trodde i utgangspunktet?

Relaterte metoder

Øvelse til kjerneverksted