Planlegging

Her er de praktiske forberedelsene du må gjøre for å gjennomføre et vellykket kjerneverksted.

Deltakere

Et kjerneverksted passer best for 6–14 deltakere. Utgangspunktet er gjerne at du vil samle teamet eller prosjektet som jobber med løsningen til kjerneverkstedet, men dere bør også innhente andre perspektiver. Dere vil alltid være avhengige av innspill fra andre avdelinger og fagområder. Dere trenger innsikten og kompetansen deres, og det gir dere et mer helhetlig perspektiv på det dere lager. I tillegg skaper det bedre kommunikasjonslinjer internt.

Valg av kjerner

De beste resultatene får du hvis du har valgt de riktige folkene til å jobbe med de riktige kjernene. Ideelt sett skal dere jobbe med de aller viktigste kjernene i løsningen.

> Prioritering og valg av kjerner

Dere kan jobbe med én eller flere kjerner i et kjerneverksted. Hvis alle kjerneparene jobber med den samme kjernen, vil dere få flere innfallsvinkler. Du kan også fordele flere kjerner på ulike kjernepar.

Hvilke kjerner dere velger å jobbe med, påvirker også sammensetningen av kjerneparene. Dette fordi den ene i kjerneparet bør kjenne temaet for kjernen godt, mens den andre bør bringe inn et annet perspektiv.

Kjernepar

Grunnprinsippet i et kjerneverksted er å jobbe i kjernepar, altså to og to sammen.

Lokale

Uansett om dere jobber digitalt eller på papir, trenger du et lokale med god lufting og god plass. Du kan bruke mange ulike oppsett av rommet. Klasseromsoppsett er mest vanlig, men hestesko-, rundbords- eller møteromsoppsett fungerer også fint. Det viktigste er at det er lett å jobbe to og to, og at det er godt plass til å bevege seg mellom bordene underveis.

I tillegg til et godt lokale trenger du

 • projektor
 • rikelig med kaffe, te, frukt, vann, sjokolade og nøtter

Støttemateriell

Du kan bruke ulike typer støttemateriell underveis, for eksempel

 • bordkort med navn, rolle og avdeling
 • oversikt over de viktigste brukeroppgavene
 • oversikt over de viktigste målene for løsningen
 • personaer, scenarioer, user stories eller lignende
 • relevante utsnitt fra kundereise og aktørkart
 • søkelogg, søkeordsanalyse, webstatistikk og. toppoppgaveundersøkelse

Hvis dere jobber med penn og fysiske kjerneark, trenger du også

 • utskrifter av kjerneark i A3-format, 2 per kjernepar
 • utskrifter av mobilprioriteringsark i A4-format, 3 per kjernepar
 • utskrifter av handlingskort i A5-format, 10 per kjernepar
 • gode tusjer/penner
 • en vegg til å henge opp kjerneark på

Maler

Kjerneark i farger

Kjerneark–A3-farge.pdf

application/pdf, 279.61 KB

Kjerneark i svart-hvitt

Kjerneark–A3-SvartHvitt.pdf

application/pdf, 298.89 KB

Spørsmål og svar

Hva hvis noen av deltakerne må jobbe digitalt?

Det er mulig å gjennomføre kjerneverksted i en hybrid variant. I så fall bør du ta et valg for hvert kjernepar om de skal jobbe digitalt eller analogt. Hvis de jobber digitalt, bør den av kjernepartnerne som er fysisk tilstede flytte seg til et annet rom.

Deltakere

Et kjerneverksted passer best for 6–14 deltakere. Utgangspunktet er gjerne at du vil samle teamet eller prosjektet som jobber med løsningen til kjerneverkstedet, men dere bør også innhente andre perspektiver. Dere vil alltid være avhengige av innspill fra andre avdelinger og fagområder. Dere trenger innsikten og kompetansen deres, og det gir dere et mer helhetlig perspektiv på det dere lager. I tillegg skaper det bedre kommunikasjonslinjer internt.

Valg av kjerner

De beste resultatene får du hvis du har valgt de riktige folkene til å jobbe med de riktige kjernene. Ideelt sett skal dere jobbe med de aller viktigste kjernene i løsningen.

> Prioritering og valg av kjerner

Dere kan jobbe med én eller flere kjerner i et kjerneverksted. Hvis alle kjerneparene jobber med den samme kjernen, vil dere få flere innfallsvinkler. Du kan også fordele flere kjerner på ulike kjernepar.

Hvilke kjerner dere velger å jobbe med, påvirker også sammensetningen av kjerneparene. Dette fordi den ene i kjerneparet bør kjenne temaet for kjernen godt, mens den andre bør bringe inn et annet perspektiv.

> Sammensetning av kjernepar

Lokale

Uansett om dere jobber digitalt eller på papir, trenger du et lokale med god lufting og god plass. Du kan bruke mange ulike oppsett av rommet. Klasseromsoppsett er mest vanlig, men hestesko-, rundbords- eller møteromsoppsett fungerer også fint. Det viktigste er at det er lett å jobbe to og to, og at det er godt plass til å bevege seg mellom bordene underveis.

I tillegg til et godt lokale trenger du

 • projektor
 • rikelig med kaffe, te, frukt, vann, sjokolade og nøtter

Støttemateriell

Du kan bruke ulike typer støttemateriell underveis, for eksempel

 • bordkort med navn, rolle og avdeling
 • oversikt over de viktigste brukeroppgavene
 • oversikt over de viktigste målene for løsningen
 • personaer, scenarioer, user stories eller lignende
 • relevante utsnitt fra kundereise og aktørkart
 • søkelogg, søkeordsanalyse, webstatistikk og. toppoppgaveundersøkelse

Hvis dere jobber med penn og fysiske kjerneark, trenger du også

 • utskrifter av kjerneark i A3-format, 2 per kjernepar
 • utskrifter av mobilprioriteringsark i A4-format, 3 per kjernepar
 • utskrifter av handlingskort i A5-format, 10 per kjernepar
 • gode tusjer/penner
 • en vegg til å henge opp kjerneark på

Maler

Spørsmål og svar