Fasilitering

Slik fasiliterer du et kjerneverksted.

Kjerneverkstedet må styres av en fasilitator som holder orden på agenda og tidsbruk, sikrer framdrift og deltakelse og er tilgjengelig for å hjelpe og gi råd.

Fasilitatoren bør ha erfaring med workshopledelse og ha satt seg inn i metoden. Det finnes også en egen sertifisering for fasilitering av kjerneverksted.

Sertifiseringskurs i kjernemodellen

Lær deg alt du trenger å vite for å ta i bruk kjernemodellen i din egen organisasjon, inkludert forarbeid, prioriteringsverksted og fasilitering av kjerneverksted.

Det er alltid en fordel å ha flere fasilitatorer, særlig hvis det er mange deltakere. Én må ha hovedansvaret for fasilitering, mens de andre er støtte.

Slik gjør du det

Gangen i et kjerneverksted

Selve kjerneverkstedet består av fire deler: introduksjon, parvis jobbing med kjernemodellen, plenumspresentasjon med diskusjon og avslutning. Du må også sette av tid til deling og pauser underveis.

> Eksempler på tidsplaner (kommer)

Øvelse: Bli kjent

Øvelse: Inndeling i kjernepar

Velkommen og introduksjon

Sørg for å gi en god introduksjon av prosjektet eller utfordringen dere skal jobbe med. Gjør det tydelig for alle hvorfor de er der og hva de kan bidra med. Bruk forarbeidet med strategi og brukerinnsikt til å utdype, og del presentasjonen du har forberedt.

Start med å la alle deltakerne presentere seg kort. Introduser metoden og del deltakerne inn i kjernepar som skal sitte sammen to og to.

Formidle strategi og brukerinnsikt

Alle deltakerne må ha en god forståelse av både strategien og brukerinnsikten før de begynner på selve kjerneelementene. Hvis du har mulighet, bør du få en leder til å presentere de relevante delene av strategien. Det gir autoritet til innholdet.

For å skape både engasjement og forståelse for brukerinnsikten må du kommunisere effektivt.

  • Bruk nøye utvalgte tall, toppoppgaver og kvantitative data for å overbevise tilhørerne rasjonelt.
  • Bruk emosjonelle virkemidler som videoklipp, sitater og visualiseringer for å formidle den viktigste kvalitative brukerinnsikten.
  • Presentasjonen kan ha et omfang på 10–60 minutter, avhengig av kompleksiteten og tilhørernes forkunnskaper.

Tips: Ethos, logos og pathos

Før du setter i gang med å formidle brukerinnsikten, bør du lytte til hva de gamle grekerne lærte oss om retorikk - eller “kunsten å overbevise”.

Aristoteles skilte mellom tre bevismidler, og du skal bruke alle sammen når du presenterer brukerinnsikten.

  • Ethos - Autoritet. Bruk rammeverket i kjernemodellmetoden for å gi autoritet til framstillingen slik at tilhørerne stoler på deg.
  • Logos - Logikk. Bruk nøye utvalgte tall, toppoppgaver og kvantiative data for å overbevise tilhørerne rasjonelt.
  • Pathos - Følelser. Bruk emosjonelle virkemidler for å fomidle den viktigste kvalitative brukerinnsikten.

Men gjør det effektivt - akkurat så mye som trengs for å mobilisere forsamlingen.

Elementene i kjernemodellen

Sett så kjerneparene i gang med å jobbe med elementene i kjernemodellen. Parene bør helst jobbe parallelt med ett element om gangen.

Gi deltakerne en tydelig tidsramme for hvert element, og bruk en eller annen form for nedtelling.

Tips: Bruk timer

Bruk en synlig timer med nedtelling, slik at alle forstår hvor lang tid de har. Bigtimer.net er en enkel variant du kan kjøre i nettleseren, som også har avslutning med lyd. Ta den opp på prosjektoren når du starter øvelsene.

Bonustips

Hvis du ser at kjerneparene trenger kortere eller lengre tid enn beregnet, kan du justere timerinnstillingen underveis. Kjerneparene er sannsynligvis så opptatt med det de holder på med at de ikke kommer til å merke det.

Før hvert nytt element i modellen gjør du følgende:

  • Forklar elementet og hva deltakerne skal gjøre.
  • Del ut eventuelt støttemateriale og svar på eventuelle spørsmål.
  • Sett i gang nedtellingen.
  • Gå rundt og følg opp de ulike kjerneparene til nedtellingen er ferdig.

Presentasjon og tiltak

Når kjerneparene er ferdige med alle elementene i kjernemodellen, skal de presentere løsningsforslaget sitt i plenum, fulgt av en diskusjon med konkrete forslag til justeringer og hvordan forslaget kan realiseres. Her må fasilitatoren styre tiden, slik at alle gruppene rekker å presentere sine forslag.

Vær på jakt etter de lavthengende fruktene: Hvilke enkle grep kan dere gjøre som gir høy verdi? Men vær også ærlige på hva som kan være mer grunnleggende problemer og hvordan dere kan angripe disse.

Handlingskort

Tiltakene som diskuteres, bør dokumenteres på handlingskort. Dette er et enkelt format som kan brukes for å konkretisere tiltakene etter hvert som de dukker opp.

Slik fungerer handlingskortet