Målgruppe

Hvem er brukerne dine?

Kort oppsummert

  • For å treffe med løsningen må du klare å se for deg en typisk representant for målgruppen.
  • Ta utgangspunkt i strategi og brukerinnsikt og spiss målgruppene ut fra temaet du jobber med.
  • Målgruppen din består av mennesker som ikke er som deg. Du må jobbe med å tre ut av din egen situasjon gjennom empatisering.

Eksempler

Slik gjør du det

  • Ta utgangspunkt i målgruppen fra strategien og det du har av brukerinnsikt, og spiss målgruppen til temaet du jobber med.
  • Se for deg en typisk representant for målgruppen, med navn, alder og noen stikkord.
  • Prøv å sette deg inn i brukerens situasjon gjennom empatisering.

Gode spørsmål

  • Hvem er den prioriterte målgruppen i strategien?
  • Hva sier brukerinnsikten?
  • Hvilken målgruppe er mest relevant for kjernen du jobber med?
  • Er det trekk ved situasjonen som gir en bedre innfallsvinkel?

Relaterte metoder