Mål for løsningen

Hva ønsker du å oppnå?

Kort oppsummert

 • Målene for løsningen er det du og din organisasjon ønsker å oppnå med løsningen.
 • Bryt ned den overordnede strategien til noe som det er realistisk å få til gjennom løsningen du lager.
 • Målene bør være målbare, slik at du kan vite om det du lager har effekt.
 • Hvis du har mål uten tilknyttede oppgaver bør du revurdere dem, eller se om du kan gjøre noe smart med Veier videre senere.

Eksempler

Slik gjør du det

 • Ta tak i strategien og plukk ut de delene som er relevante for løsningen du skal lage.
 • Bryt ned de overordnede målene til konkrete mål for løsningen.
 • Prøv å gjøre dem målbare ved å sette «økt/flere» eller «redusert/færre» foran målene.
 • Finn en god balanse mellom kvalitative og kvantitative mål.

Gode spørsmål

 • Hvilke strategiske mål er mest relevante?
 • Hva er det realistisk å få til?
 • Henger målene sammen med hva brukerne ønsker?
 • Har du tatt med bærekraftsmål for løsningen?
 • Har du sjekket om målet egentlig er et virkemiddel?

Øvelser til kjerneverksted